Echte Wiskunde

De eerste uitgave van Het Patrys is ‘Echte Wiskunde’ van emeritus hoogleraar P.W.Hemker.

Er is nog één exemplaar te koop.

Prijs: € 200.

Uit het voorwoord:

EchteWiskundeklHet materiaal dat hier verzameld is komt uit verschillende bronnen. Het eerste hoofdstuk is ontleend aan mijn diktaat van de lessen planimetrie uit de eerste klassen van het Barlaeusgymnasium, gegeven door E. Elderenbosch. Ik heb geprobeerd dit eerste hoofdstuk geschikt te houden voor leerlingen uit de eerste klassen van de middelbare school. Natuurlijk betekent zo’n eerste kennismaking met de wiskunde dat de behandeling volledig intuïtief is. Van definities wordt zo maar aangenomen dat ze geen problemen zullen opleveren, en er wordt geregeld een beroep gedaan op het visuele voorstellingsvermogen. Het is heel aardig om het begin van de meetkunde zoals dat in de jaren 50 van de 20ste eeuw onderwezen werd (en zoals we het hier terugvinden) te vergelijken met het begin van de “Elementen” van Euclides. Hoe deze “Elementen” zijn opgebouwd is heel mooi beschreven in paragraaf 64 van [3], een van mijn favoriete boeken uit die tijd. Het tweede hoofdstuk is een bewerking van het diktaat ‘Inleiding tot de moderne wiskunde’ van N.G. de Bruijn uit 1965. Het derde hoofdstuk is een bewerking van het diktaat ‘Lineaire Analyse’ van C.G. Lekkerkerker uit 1967. Het vierde hoofdstuk is een bewerking van de ‘Syllabus Analytische Meetkunde’ van A. Heyting uit 1965. De reden waarom ik deze diktaten heb opgepoetst is dat ik in het bijzonder door deze lessen een beter inzicht heb gekregen in de wiskunde. Omdat de materie die hier behandeld wordt, niet bijzonder moeilijk is, leek het mij dat het misschien aardig was om het voor een latere generatie te behouden. De biografiën die de diktaten aanvullen zijn ontleend aan en vertaald uit de corresponderende delen van de website www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/BiogIndex.html.